Floor Wijers

Wie ben ik

Ik ben Floor Wijers en werk sinds april 2019 als Ambulant Begeleider bij Bureau Backpackerz. In 2017 heb ik mijn
opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond.

In mijn masteropleiding heb ik mij gespecialiseerd in kinderen en jongeren met speciale leerbehoeften en angst- en stemmingsstoornissen. Vervolgens ben ik onder andere aan de slag gegaan bij een studiebegeleiding voor cliënten die extra zorg nodig hebben in het middelbaar onderwijs. Hier kwam ik verschillende kinderen en jongeren tegen met autisme en/of AD(H)D. Door middel van een positieve houding, een luisterend oor en een dosis humor werden zij gestimuleerd om weer met hun schoolwerk aan de slag te gaan. Het geeft mij voldoening om mensen te zien groeien. Daarnaast heb ik mij ingezet in de dyslexiezorg. Mijn belangrijkste doel is om zowel school, ouders als de leerling zelf te betrekken in het leerproces. Iedere schakel speelt een belangrijke rol om de leerling uiteindelijk op weg te kunnen helpen. Dit laatste vind ik ook van groot belang in het werk als ambulant begeleider. Graag ga ik in gesprek met alle schakels, zodat iedereen zich gehoord voelt en geactiveerd wordt om met de hulpvraag aan de slag te gaan.

Ik heb in 2019 de keuze gemaakt om aan het werk te gaan als ambulant begeleider bij Bureau Backpackerz, omdat ik het prettig vind een langduriger begeleidingsrelatie op te kunnen bouwen en passende hulp te kunnen bieden. Het is mijn ambitie om mijn opgedane kennis tijdens mijn opleiding en werk, zoals mijn kennis op het gebied van angst- en stemmingsproblematiek, breder in te gaan zetten vanuit de functie ambulant begeleider.

In een begeleidingsrelatie wil ik graag samen op zoek gaan naar oplossingen en vind ik het van belang zelfstandigheid te stimuleren.
Door middel van mijn enthousiasme en een positieve instelling zet ik mij in om jou te kunnen helpen dit doel te bereiken.